ru ru

Zawór antyzamrożeniowy

Termostatyczny zawór antyzamrożeniowy jest stosowany w przypadku montażu systemów grzewczych opartych na pompie ciepła. Zabezpiecza elementy wewnętrzne pomp ciepła typu monoblok oraz całej instalacji przed uszkodzeniem wskutek zamrożenia medium w instalacji.

Zanik cyrkulacji medium w systemie z pompą ciepła typu monoblok na skutek awarii zasilania, może doprowadzić do zamrożenia czynnika w instalacji. Zadaniem zaworu jest uniemożliwienie powstawania lodu w instalacji który może doprowadzić do uszkodzenia wymiennika ciepła oraz innych wrażliwych elementów. Spadek temperatury medium w przewodzie poniżej ≤ 3°C otwiera zawór w zespole z wkładką termostatyczną wypuszczając czynnik na zewnątrz, chroniąc instalację przed uszkodzeniami. Wzrost temperatury medium w przewodzie powyżej 4°C zamyka zawór w zespole z wkładką termostatyczną uniemożliwiając upust czynnika na zewnątrz instalacji.

 

 

 

Kod wyrobu Opis
VZTA Termostatyczny zawór antyzamrożeniowy
Zapytaj o produkt
euvt_sm.jpg